Spinálne centrum - Nové riešenie bolestí chrbtice, Tomáš Malárik Fyzioklinik

Spinálne centrum – Nové riešenie bolestí chrbtice

Bolesti chrbta vedia riadne potrápiť všetkých ľudí bez ohľadu na vek. Príčinami sú rôzne faktory od zlého držania tela, ochabnutých brušných i chrbtových svalov cez sedavé zamestnanie, obezitu a úrazy až po jednostrannú záťaž, nedostatočnú alebo nadmernú aktivitu či stres alebo prechladnutie. Bolesti chrbta vedia po pár dňoch odznieť, hlavne keď si dáme nejakú tú tabletku od bolesti či obklad. Horšie je to, keď sa nám bolesti pravidelne vracajú a problém sa stane chronickým. Čo robiť, na koho sa obrátiť a kam ísť, aby sme sa bolestí zbavili natrvalo?

 

FYZIO KLINIK je prvým spinálnym centrom pre konzervatívnu liečbu chrbtice na Slovensku.

Spinálne centrum je špeciálnou a najmodernejšou terapiou pri liečení bolestí chrbtice. Zahŕňa vstupnú diagnostiku, funkčné testovanie špecifických svalových skupín, cvičenie na strojoch, trakcie, manuálnu terapiu, manipulácie, mobilizácie a fyzikálnu terapiu. Ale poďme pekne po poriadku. Všetko nám vysvetlí majiteľ FYZIO KLINIK Tomáš Malárik, ktorý ako prvý na Slovensku a v Čechách prináša túto novú účinnú terapiu.

 

Priblížte nám, čo je spinálne centrum.

Ide o komplexné centrum zamerané na diagnostiku, mobilizáciu, manipuláciu a cielené cvičenie na špeciálnych strojoch. Tie spevňujú a posilňujú cielene celú chrbticu so zreteľom na problematický úsek. Takisto vedia rozmobilizovať a uvoľniť panvu, krížovú, hrudnú a krčnú chrbticu. Prístroje sú od nemeckej spoločnosti Proxomed®, ktorá sa zaoberá ich vývojom už cez 25 rokov. Modelová rada Tergumed je najnovšia, už 6. generácia. FYZIO KLINIK je jediným distribútorom a školiacim strediskom pre Slovenskú a Českú republiku. FYZIO KLINIK zároveň neustále vyvíja nové protokoly a postupy na špecifické diagnózy a typy bolestí chrbtice.

 

Pre ktorých klientov je spinálne centrum určené?

Vieme riešiť akútne stavy, chronické stavy, preventívne terapie, zameranie na výkon pri určitých druhoch pohybu, korekcie skoliózy či chybného držania tela. Dá sa povedať, že na týchto strojoch môže cvičiť každý. Je tu veľká možnosť variability strojov a cvičení. Vďaka tomu ich vieme presne nastaviť na klienta podľa toho, čo potrebuje spevniť, posilniť či povoliť. Môže na nich cvičiť aj človek v akútnejšom štádiu, keďže sa dá na nich posilňovať aj bez výrazného pohybu, iba tlakom do podložky – izometricky. To znamená, že aj keď klient má bolesť pri mikro pohybe, dokáže cvičiť a tým telu dopriať želanú úľavu. Vtedy sa nemení dĺžka svalu, zvyšuje sa iba jeho napätie, a tým sa vyhýbame bolestivému pohybu. Ďalšia výhoda pri izometrickom cvičení je tá, že pri minimálnom tlaku sa výraznejšie zapájajú hĺbkové svaly trupu. Tie potom výrazne napomáhajú k spevneniu daného úseku a k príprave do väčších pohybov a rozsahov. Takýmto tréningom vieme docieliť želané uvoľnenie tlaku na nerv pri vysunutej platničke. Pri dynamickom prevedení cvičenia už vieme posilňovať sval v rámci jeho maximálneho pohybu a popritom si to sťažovať rýchlosťou prevedenia pohybu a meniť intenzitu napätia a uvoľnenia svalu.

 

Aké cvičenia sa vykonávajú v spinálnom centre?

Cvičenie rozdeľujeme na dynamický a statický pohyb. Rozvíjame a posilňujeme tu pohyby trupu do záklonu, úklonu a rotácie, takisto aj pohyby hlavy do záklonu, predklonu a úklonov. Všetky tieto pohyby sa vykonávajú v stroji, ktorý je presne nastavený na daného klienta, podľa špecifikácii jeho tela a podľa zacielenia terapie. Ďalej tu pracujeme so strojmi, ktoré nám pomáhajú rozmobilizovať a spevniť postavenie panvy, tzn. keď má niekto zadok priveľmi vypučený (hyperlordóza) alebo naopak priveľmi podsadený. Sústredíme sa na zmenu zlého stereotypu sedenia/stoja/chôdze, ktoré potom výrazne ovplyvňuje držanie celého tela a samotné postavenie chrbtice.

 

V čom mi spinálne centrum dokáže pomôcť?

Pomôže vám zastabilizovať problémový úsek chrbtice, čiže spevní svaly, ktoré pomáhajú udržať chrbticu v správnom postavení. Tým ju odľahčí a zmierni preťaženia. Ďalšou výhodou je získanie lepšej mobility a pohyblivosti trupu v jeho základných a preňho prirodzených pozíciách. Veľmi dôležitým benefitom je spevnenie rozsahu mobility trupu a získanie sily aj v krajných polohách pri pohybe. V skratke povedané, to čo v spinálnom centre spevníte, je stred tela (core).

 

Môže sa táto terapia kombinovať s inou terapiou?

Áno, v našom spinálnom centre využívame aj kombinácie cvičenia a manuálnych terapií. Či už sú to myofasciálne techniky, mäkké techniky alebo masáže. Správne zvolená kombinácia s inou terapiou je vynikajúce prepojenie. Všetko závisí od individuálnych potrieb klienta. Terapie sú ušité na mieru tak, aby core svaly pracovali tak, ako majú, aby sa zharmonizovali a vyladili do správneho fungovania. Odporúčame vyhnúť sa výraznému zaťaženiu chrbtice v ten istý deň, ako si klient zacvičí v spinálnom centre. Inak podporujeme klientov v ich športových či pohybových aktivitách, samozrejme, pokiaľ nie sú kontraproduktívne s našou prácou.

 

ČO VÁS ČAKÁ?

Pred samotným cvičením v spinálnom centre absolvujete podrobné vyšetrenie, aby sa výsledky dostavili čím skôr.

 

1. VSTUPNÉ VYŠETRENIE

Ak ide o nového klienta FYZIO KLINIK, ako prvé je potrebné absolvovať vstupné vyšetrenie u vyšetrujúceho terapeuta. Ten sa sústredí na rôzne okolnosti súvisiace s klientovým stavom, prekonané zranenia a operácie, prípadne nejaké vážnejšie ochorenia a diagnózy či ochorenia rodinných príslušníkov. Tak isto sú dôležité aj bežné denné aktivity, typ zamestnania, poprípade záľuby, športy, či už voľnočasové, alebo profesionálnejšieho zamerania. Terapeut potrebuje dokonale poznať všetky súvislosti s daným stavom klienta, aby vedel presne a jasne určiť, či klient môže ísť rovno cvičiť do spinálneho centra alebo predtým musí absolvovať ešte iný druh terapie. Rozhovor je veľmi dôležitý, a preto je dobré, aby klient nič nezamlčal.

 

2. VYSVETLENIE A NASTAVENIE STROJOV NA MIERU KLIENTA

Klient prechádza s fyzioterapeutom do spinálneho centra, kde podľa jeho individuálnych potrieb nastaví klientovi posed v stroji. Následne zistí klientov maximálny možný rozsah v stroji a maximálnu silu, akou vie klient vykonať daný pohyb. Výsledky testov sa súčasne konzultujú s klientom. Tak vidí rozdiely v rámci celkovej sily, akú vedel vyvinúť on, v porovnaní s priemernou silou populácie. Takisto sa presne porovnajú disbalancie medzi ľavou a pravou stranou. Podľa toho sa nastaví presný cvičiaci program pre klienta. Údaje sa nahrajú na klientovu cvičiacu kartu, ktorá zaznamenáva každé jedno cvičenie, jeho prevedenie a štatisticky vyhodnotí všetky cvičenia.

 

3. CVIČENIE

Klient cvičí pod dohľadom terapeuta, ktorý ho koriguje a vysvetľuje jednotlivé pohyby a ich význam pri riešení jeho problému. Pri zlepšení výkonu terapeut preprogramuje a zvýši záťaž alebo rozsah pohybov klienta. Odporúčame v spinálnom centre cvičiť maximálne 3x týždenne, ideálne 2x týždenne. Prvé výsledky sa pri takomto cvičení dostavia po 2 týždňoch.

 

Zaujímavosti:

Celkovo 60 až 80 % svetovej populácie sa v priebehu života stretne s bolesťou chrbta, u 65 % z nich ide o vracajúci sa a dlhodobý stav.

Ideálnou prevenciou bolestí chrbtice je nepreťažovať chrbát a pravidelne cvičiť.

Zdieľajte článok na sociálne siete