Home office je najväčším trendom roku 2022

Práca z domu je fenoménom posledných rokov.

Potvrdzuje to fakt, že 52 % ľudí, ktorí majú možnosť pracovať z domu, ju využíva štyri- až päťkrát do týždňa. Zmena spoločenskej situácie v posledných dvoch rokoch sa postarala o rast dopytu po špeciálne vyhradených miestach doma, určených na prácu – či ide o hybridný pracovný model (kombinácia práce z domu a z kancelárie), alebo o trvalý home-office. Až 49 % ľudí, ktorí pracujú z domu minimálne jeden deň v týždni, plánujú také úpravy interiéru, ktoré zohľadnia ich potrebu pracovať z domu – a 64 % už túto zmenu urobilo. Denné svetlo je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré vplývajú na kvalitu ideálneho domáceho pracovného miesta, hneď po IT a kancelárskom zariadení.

Práca z domu a denné svetlo vplývajú na kvalitu života

Spoločnosť VELUX sa podieľala na globálnom prieskume, aby zistila, aký majú zamestnanci postoj k práci z domu, akým výzvam čelia a aké sú ich požiadavky pri tvorbe dokonalého domáceho pracovného priestoru. Podľa svetovej štúdie sa väčšina respondentov domnieva, že ich súčasné časové rozdelenie práce medzi kanceláriou a domovom je buď dobre vyvážené, alebo by dokonca chceli pracovať z domu častejšie kvôli profesionálnym výhodám home office:

  • 56 % respondentov cíti, že šetrí čas dochádzania do práce,
  • 47 % šetrí peniaze za stravu, oblečenie a dopravu,
  • 47 % uviedlo, že vďaka práci z domu sú ich pracovné dni flexibilnejšie.

Pokiaľ ide o osobnú stránku, tak:

  • 75 % respondentov súhlasilo s tým, že práca z domu im dáva pocit väčšej slobody,
  • 70 % uviedlo, že vďaka nej majú viac voľného času,
  • a 70 % súhlasilo, že zlepšuje celkovú kvalitu ich života.

Práca z domu a hybridné pracovné riešenia s nami z dlhodobého hľadiska s najväčšou pravdepodobnosťou zostanú. My však môžeme už teraz vidieť ich vplyv na každú časť nášho života vrátane spôsobu, akým navrhujeme, zariaďujeme a vylepšujeme naše domovy. Nachádzame sa v období, kedy trávime v interiéroch najviac času a pracovné podmienky sú preto prioritou. Respondentom preto záleží aj na:

  • dennom svetle, o ktorom 6 z 10 (59 %) respondentov uviedlo, že je pre nich veľmi alebo mimoriadne dôležité,
  • na čerstvom vzduchu (56 %)
  • a izbovej teplote (58 %).

A aj napriek tomu, je len 49 % spokojných s množstvom denného svetla vo svojom súčasnom pracovnom priestore.

Zlepšite si svoj domov a vytvorte si to najpríjemnejšie pracovné miesto

Vyhradené pracovné miesto napomáha k sústredeniu, motivácii a dobrým pracovným výkonom. Tomu môže dopomôcť aj väčšie množstvo denného svetla, čerstvého vzduchu a jeho oddelenie od ďalších častí vášho domova. Podkrovie by mohlo byť ideálnym riešením – pretože na jednej strane má výnimočnú a príjemnú atmosféru, na druhej strane pomáha oddeliť osobný a pracovný život.

Navyše, vpustenie denného svetla a čerstvého vzduchu do interiéru cez kvalitné strešné okno zhora je jedným z najjednoduchších spôsobov premeny domácej kancelárie a zlepšenia pracovných podmienok. Zdá sa, že na tom niečo bude, keďže 16 % opýtaných už vykonalo také úpravy v podkroví, ktoré zlepšujú prácu z domu.

Okrem vyhradenia osobitného miesta na prácu existuje mnoho vylepšení, ktoré môžu prispieť k vytvoreniu dokonalého home office prostredia. Plánované úpravy a zásahy budú menej o nábytku a farbách – inštalácia alebo výmena strešných okien rastie a je v poradí tretím najviac plánovaným vylepšením domácej kancelárie hneď po kúpe nového nábytku alebo zariadenia a maľovaní.

Ľudia žijú a pracujú vo svojich domovoch. V niektorých prípadoch sa môže stať, že – v závislosti od zariadenia domácej kancelárie – nemajú ideálny prístup k prirodzenému svetlu a čerstvému vzduchu. Priestor, v ktorom pracujeme, musí byť nielen tam, kde sa cítime dobre a produktívne, ale mal by nám tiež pomáhať udržiavať si zdravie. Zlepšenie prístupu k dennému svetlu a čerstvému vzduchu nebolo pre našu duševnú a fyzickú pohodu nikdy dôležitejšie ako dnes,“ hovorí Zdeněk Okáč, Sales & Marketing support manager VELUX Česká republika a Slovensko.

Počet ľudí, ktorí majú záujem o inštaláciu nového strešného okna, vo svete stále stúpa. Je to kvôli tomu, že doma hľadajú ďalšie využiteľné metre štvorcové a dostatok denného svetla si stanovili ako prioritu pri premene miestnosti. Prieskum spoločnosti VELUX The Work from Home Experience 2021 ukázal, že 7 % opýtaných už umiestnilo alebo nahradilo strešné okná vo svojom domácom pracovnom priestore. Dostatok denného svetla a čerstvého vzduchu v miestnosti so strešnými oknami je totiž jedným z najjednoduchších spôsobov, ako premeniť svoju domácu kanceláriu a zlepšiť svoje pracovné podmienky.

Nie je to len o práci z domu, ide o začiatok novej éry

Práca z domu bola najväčším trendom v priebehu posledných pár rokov a ako ukazujú dáta, ostane v našich životoch. Trend, ktorého cieľom je prispôsobiť naše domovy pre prácu, nájsť work-life balance a zároveň pracovať produktívne a efektívne, však práve teraz začína. Keďže najbližšie roky pravdepodobne strávime pracujúc z domu, je v našom najlepšom záujme venovať zdravý a motivujúci priestor v našom dome práci.

www.velux.sk

Zdieľajte článok na sociálne siete